Χριστίνα Δεληγιάννη – Δημητράκου

Καθηγήτρια – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τομέας Διεθνών Σπουδών

Διευθύντρια του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου

e-mail: chdel@law.auth.gr

Βιογραφικό Σημείωμα

 

Ελληνικα