Διήμερο Συνέδριο με θέμα: «Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Σύγχρονα ζητήματα στον Ευρωπαϊκό Χώρο»

Ελληνικα